چشم انداز چشم انداز

چشم ­اندازهاي توسعه دانشگاهبا توجه به رويكردهاي موجود در خصوص به حداقل رسانيدن دغدغه­ هاي اخلاقي در دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، دانشگاه حضرت معصومه(س) به عنوان نخستين دانشگاه دخترانه پوياي پس از انقلاب اسلامي و دومين دانشگاه پس از دانشگاه الزهراء(س) مي­ بايست از هر جهت الگو پيش روي ساير دانشگاه­ هاي در آستانه تأسيس باشد. با توجه به نيازها و ضرورت ­هاي کشور و استان و با توجه به قابليت­ هاي فراوان موجود، توسعه دانشگاه در ابعاد آموزشي، پژوهشي ضرورتي اجتناب­ ناپذير به شمار مي­ر­ود.

 

از مهمترين اهداف دانشگاه در بعد آموزش، تأمين نيروي انساني و متخصص و ايجاد هرم اعضاي هيأت علمي بوده است . در همين راستا استخدام و تأمين کادر علمي دانشگاه در دستور کار­گروه­ هاي آموزشي قرار گرفته­ است.

ايجاد رشته­ هاي مورد نياز و گسترش مراکز آموزش عالي وابسته به دانشگاه از جمله برنامه هايي است که با جديت پي­گيري مي­شود. ارتقاي کيفيت آموزش در دانشگاه يكي از دغدغه­ هاي بسيار مهم و اساسي است كه از بدو تأسيس تاكنون مورد توجه قرارگرفته و هم­ اكنون نيز در حال پي­گيري است. به همين منظور برگزاري دوره هاي ضمن خدمت براي اعضاي هيأت علمي ، اجراي برنامه نظارت کيفي آموزش در دانشگاه ، استخدام نيروهاي متخصّص و تشويق و اعطاي بورس براي ادامه تحصيل مربيان دانشگاه به عنوان راهکارهاي اصلي مدنظر قرار گرفته و در برنامه ­ها لحاظ مي­گردد.

نظر به اينکه پژوهش از ارکان نظام آموزش عالي است از اين­رو دانشگاه به عنوان يک ضرورت اصلي ايجاد پژوهشگاه بين­ المللي زنان را در دستور کار قرار داده و براي انجام مطالعات و فعاليت­ هاي پژوهشي اهدافي از جمله تلاش در جهت توليد علم براي حل مسائل و مشکلات زنان و تربيت پژوهشگر به عنوان دو هدف اصلي مدنظر قرار داده ­است.

در همين راستا: ايجاد امكانات و بسترهاي پژوهشي، انتشار كتب، مقالات و مجلات علمي پژوهشي، برگزاري همايش­هاي علمي بين­ المللي، فراهم ­آوردن امكان حضور پژوهشگران دانشگاه در همايش­ هاي بين ­المللي معتبر، ايجاد فرصت­ هاي مطالعاتي و تبادل استاد و دانشجو از طريق برقراري ارتباط با ساير مراكز علمي معتبر جهان از برنامه­ هاي جدي دانشگاه در سال­ هاي آينده مي­ باشد.