اهداف دانشگاه اهداف دانشگاه

رسالت، اهداف و مأموريت­ هاي دانشگاهفراهم آوردن امكان ادامه تحصيل براي زنان كشور در دانشگاه ­هاي مخصوص آنها به منظور بالا بردن سطح علمي اين بخش از افراد جامعه. ايجاد و گسترش رشته­ هاي تحصيلي مورد نياز زنان.

توسعه و تعميق نظام خانواده از طريق برگزاري دوره­ هاي آموزشي كوتاه و بلند­مدت

تأمين نيروي انساني متخصص و كارآمد براي جامعه.

ايجاد دانشگاهي منطبق با فرهنگ اسلامي ايراني و به حداقل رسانيدن دغدغه­ هاي اخلاقي.

مشاركت در تسهيل و تسريع فرآيند توسعه آموزش عالي كشور و توجه به نيازها و سلايق تمام اقشار جامعه در اين زمينه.

توسعه تحصيلات تكميلي و افزايش تعداد دانش ­آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري.

حفظ كرامت انساني و توسعه فرهنگ تقوا و عفاف. ايجاد مرجعي براي آسيب­ شناسي امور زنان در كشور و كمك به حل آن توسط طرح­هاي پژوهشي و راهبردي.

گسترش آموزش عالي به درون خانه­ هاي مردم از طريق راه ­اندازي آموزش مجازي به خصوص براي زناني كه امكان حضور در دانشگاه را ندارند.

ايجاد مركز دائمي پژوهش­ هاي كاربردي مرتبط با حوزه زنان.

ايجاد كتابخانه دائمي و تخصصي زنان.

ايجاد فرصت­ هاي مطالعاتي و نيز تبادل استاد و دانشجو از طريق ارتباط با ساير دانشگاه­ هاي جهان.

ايجاد مركز مشاوره و ارائه خدمات مشاوره ­اي تخصصي زنان.